01
acsu

Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату суду, застосування до них заохочень і накладання стягнень (крім посад заступників керівника апарату суду) здійснюється керівником апарату суду. Добір працівників апарату суду проводиться на конкурсній основі.

2
acsu

Відповідно до ст. 125 Конституції України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

2
acsu

Апеляційний суд міста Києва діє на підставі Конституції України, Закону України від 07.07.2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів», Цивільного процесуального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України

court-records1
acsu

Апеляційний суд міста Києва діє на підставі Конституції України, Закону України від 07.07.2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів», Цивільного процесуального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами і є одним із судів загальної юрисдикції в судовій системі Україні. До його складу входять голова суду, його заступники та судді.