Розрахувати та сформувати квитанцію [ X ]
Призначення збору - , пункт
Збір становить -
На даний час сума збору становить: грн.
Поля обов'язкові до заповнення
Ваша заява:
Сума збору: -.- грн.
Формат квитанції:

Розрахунок судового збору

Реквізити валютного рахунка для зарахування судового збору в іноземній валюті


Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору в гривнях

Отримувач коштів УДКУ у Солом'янському районі міста Києва 
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38050812 
Банк отримувача ГУ ДКСУ у м. Києві 
Код банку отримувача (МФО) 820019 
Рахунок отримувача 31210206780010 
Код класифікації доходів бюджету 22030101 
Призначення платежу *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Апеляційний суд міста Києва (назва суду, де розглядається справа)

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Приклад заповнення графи "Призначення платежу":
*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Іванова І.І., Апеляційний суд міста Києва

1378
1
0.4
5
0.4
0.2
УДКУ у Солом'янському районі міста Києва
38050812
31210206780010
ГУ ДКСУ у м. Києві
02894757
820019
22030101
Апеляційний суд міста Києва
050
З 01.09.2015 року судовий збір можна сплатити онлайн!

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми
розрахункових документів на переказ
у разі сплати судового зборуТаблиця
для розрахунку судового збору та формування квитанції
для його сплати згідно з Законом України «Про судовий збір»
від 08 липня 2011 року № 3674-VI зі змінами

Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:
[Для розрахування судового збору, формування квитанції або сплати онлайн натисніть на відповідний пункт таблиці]

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору Ставка судового збору
1. За подання до суду:  
1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:  
юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати 1.1.1 1 1.5
фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати 1.1.2
2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:  
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір мінімальної заробітної плати 1.2.1 1
фізичною особою 0,4 розміру мінімальної заробітної плати 1.2.2 0.4
3) позовної заяви:  
про розірвання шлюбу 0,4 розміру мінімальної заробітної плати 1.3.1 0.4
про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати 1.3.2 3
4) заяви про видачу судового наказу; заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз'яснення судового рішення, які подано:  
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 0,5 розміру мінімальної заробітної плати 1.4.1 0.5
фізичною особою 0,2 розміру мінімальної заробітної плати 1.4.2 0.2
5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:  
позовної заяви немайнового характеру 0,4 розміру мінімальної заробітної плати 1.5.1 0.4
позовної заяви про відшкодування моральної шкоди 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати 1.5.2 1 1.5
6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 1.6.1 110
9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:  
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем 1 розмір мінімальної заробітної плати 1.9.1 1
фізичною особою 0,2 розміру мінімальної заробітної плати 1.9.2 0.2
3. За подання до адміністративного суду:  
1) адміністративного позову:  
майнового характеру, який подано:  
суб'єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 відсотки ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати 3.1.1 1 1.5
фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати 3.1.2
немайнового характеру, який подано:  
суб'єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір мінімальної заробітної плати 3.1.3 1
фізичною особою 0,4 розміру мінімальної заробітної плати 3.1.4 0.4
2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги 3.2.1 110
5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір мінімальної заробітної плати 3.5.1 1
6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення 0,3 розміру мінімальної заробітної плати 3.6.1 0.3
4. За видачу судами документів:  
1) за повторну видачу копії судового рішення 0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш паперу 4.1 0.003
2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа 0,03 розміру мінімальної заробітної плати 4.2 0.03
3) за роздрукування технічного запису судового засідання 0,01 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш тексту на папері формату А4 4.3 0.01
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання 0,03 розміру мінімальної заробітної плати 4.4 0.03
5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень". 0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш копії 4.5 0.003
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи 0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш копії 4.6 0.003
5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення 0,2 розміру мінімальної заробітної плати 5 0.2
У разі необхідності сплати недоплаченої суми судового збору Сума вказується платником 6
До відома: відповідно до Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно абзацу 2 статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 січня 2016 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 1378 гривень.

Пільги щодо сплати судового збору